Zinību diena novada izglītības iestādēs

 1sept2017 Brengulu skola  Kauguru psk 1sept2017 001  Zinibudiena Trikataspsk2017