Privatizācijas aģentūra ir pārņēmusi sertifikātu kontus no Latvijas Krājbankas

Ekonomikas ministrija informē, ka tiek veikti darbi, kas saistīti ar akciju sabiedrības “Latvijas Krājbanka” turējumā esošo sertifikātu kontu pārcelšanu uz valsts akciju sabiedrību “Privatizācijas aģentūra”, un ka tehnisku iemeslu dēļ provizoriski līdz 2016.gada 15.janvārim privātpersonai nebūs iespējams veikt darbības ar pārņemamajiem Latvijas Krājbankas turējumā esošiem privatizācijas sertifikātu kontiem un iespējams veikt maksājumu privatizācijas sertifikātos saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem vai saņemtajiem piedāvājumiem.
Attiecīgi Ekonomikas ministrija lūdza privatizāciju veicošās institūcijas uzskatīt šo par neparedzētu apstākli (force majeure) un pagarināt norēķinu veikšanas ar privatizācijas sertifikātiem termiņus par attiecīgu termiņu, neaprēķinot procentus par atlikto maksājumu vai soda naudas. Privatizācijas aģentūra ir pārņēmusi sertifikātu kontus no Latvijas Krājbankas un noslēgusi sadarbības līgumu ar akciju sabiedrību “Attīstības finanšu institūcija Altum” , lai personām tiktu nodrošināts privatizācijas sertifikātu kontu pārcelšanas pakalpojums. Līdz ar to no šā gada 19.februāra ir atsākta kontu pārcelšana no Privatizācijas aģentūras uz Altum un vairs nepastāv vēstulē norādītie ierobežojumi darbībām ar privatizācijas sertifikātu kontiem.
Valsts sekretāra pienākumu izpildītājs,
valsts sekretāra vietnieks
R.Aleksejenko