Erudītākais skolēns latviešu valodā

a valoda

27. janvārī noslēdzās dzimtās valodas nedēļas, kuru ietvaros 5.–9. klašu skolēni rakstīja olimpiādes darbus, parādot savas latviešu valodas zināšanas un atjautību. Pirmās kārtas uzvarētāji ir – Dārta Gartmane, Elīza Evelīna Pētersone, Mareks Markuss Boškins, Liene Ielīte, Agija Boža, Patrīcija Fūrmane, Dagne Kaupe, Roberts Kuplais, Paula Škirikova, Mārtiņš Terentjevs, Laila Baltiņa, Amanda Veikšāne, Viktorija Ieva Būda, Elīna Dita Kuplā. Šie skolēni turpināja sacensties otrajā kārtā, pildot netradicionālus uzdevumus latviešu valodā. Šoreiz savā starpā sacentās 5.–6. un 7.–8. klašu skolēni, un tika noskaidroti uzvarētāji: 1. vieta – Dārtai Gartmanei, Lienei Ielītei, Dagnei Kaupei, 2. vieta – Elīzai Evelīnai Pētersonei, Robertam Kuplajam, 3. vieta – Patrīcijai Fūrmanei, Paulai Škirikovai, Lailai Baltiņai.

 

Noslēguma pasākumu palīdzēja sagatavot un vadīt 9. klases meitenes – Amanda Veikšāne, Dagnija Ielīte un Agnese Bevza. Skolēniem bija iespēja ieklausīties Latvijā populāru mūziķu Laura Reinika un Kaspara Zlidņa viedoklī par grāmatu lasīšanas nozīmi viņu dzīvē. Pasākuma noslēgumā 9. klases meitenes bija sagatavojušas interesantus, asprātīgus viktorīnas jautājumus par latviešu valodu un literatūru. Jauki, ka skolēni spēja atbildēt uz gandrīz visiem viktorīnas jautājumiem, par katru pareizu atbildi balvā iegūstot saldumu.

Prieks par paveikto darbu un kopsim latviešu valodu arī turpmāk!

Mēs ņemsim tos vārdus un nomazgāsim –

Lai balti uz savām valodām iet,

Lai tava valoda ir rāma un stipra

Tumsai nākot, mieg mierīgi ciet.

 

a valoda 1

Trikātas pamatskolas latviešu valodas skolotājas

Maruta Ģingule un Iveta Ābrama