Atvadu vārdi Ainai Pētersonei (05.02.1924.- 20.01.2017.)

Mūžībā aizgājusi Trikātas pamatskolas bijusī direktore Aina Pētersone. Trikātas pamatskolā (tolaik Trikātas 1. astoņgadīgā skolā) Ainas Pētersones darba gadi aizritēja no 1961. līdz 1969. gadam. Šos gadus viņa vienmēr dēvējusi par vislaimīgāko dzīves posmu.

Aina Pētersone kā direktore un skolotāja bija ļoti enerģiska un mērķtiecīga, stingra un prasīga gan pret sevi, gan pret citiem un ar lielām darba spējām. Direktore Aina Pētersone gudri ielika pamatus turpmākajai skolas attīstībai. Izveidoja čaklu un draudzīgu skolas saimi. Savos skolēnos spēja ieaudzināt labu uzvedību, iznesību, zinātkāri.

Skolas dzīvē spēja noorganizēt lielus, skaistus, krāšņus un interesantus pasākumus. Skolā bieži koncertēja tā laika Latvijas slavenības – mūziķi, operdziedātāji, kori. Pati nebūdama ar konservatorijas muzikālo izglītību, vadot mūzikas un kora stundas, spēja izkopt skolas bērnu vokālo skanējumu. Visi priecājās par Trikātas skolas kora sasniegumiem.

Skolēnu un kolēģu atmiņās Aina Pētersone vienmēr paliks kā enerģiska, sirsnīga un saprotoša direktore, kura veidojusi godprātīgu attieksmi pret darbu un līdzcilvēkiem.

Trikātas pamatskolas kolektīvs