Veiksmes kupona stāsti

Tumšajos rudens vakaros līdz pašiem Ziemassvētkiem PII “Pasaciņa” bērnu vecākiem un citiem ģimenes locekļiem tradicionāli tika dota iespēja pēcpusdienās aktīvi iesaistīties bērnudārza dzīvē. Izvelkot savu VEIKSMES KUPONU, vienu pēcpusdienu vecāki veltīja laika pavadīšanai sava bērna grupiņā kopīgai grāmatu lasīšanai, spēļu un rotaļu spēlēšanai, kulinārijas brīnumu radīšanai un citām aizraujošām aktivitātēm.

Gandrīz trīs mēnešu garumā pēcpusdienās ir risinājušies aktīvi un interesanti notikumi, kas fiksēti foto mirkļos. “Veiksmes kuponu stāsti” tāds būs nosaukums foto izstādei, ko atklāsim janvāra beigās PII “Pasaciņa” pirmā stāva galerijā.

 

Fotogrāfiju autori: Zane Brence, Ilona Volkova, Linda Buka, Iveta Manika

PII “Pasaciņa” vadītāja Ineta Zīdere