Novembris - patriotiskais mēnesis

Latvijas valsts svētkus gaidot, Trikātas pamatskolas skolēni un skolotāji piedalījās “Labo darbu nedēļā”, kuras laikā 7. klases skolēni ar skolotāju Marutu Ģinguli palīdzēja ilggadīgajai skolotājai, bijušajai direktorei Zeltītei Čakārnei sakopt mājas pagalmu un dārzu, 4. klases skolēni ar skolotāju Lidu Sīpolu piedalījās Trikātas kapu sakopšanā, un visa skolas saime, pirms došanās rudens brīvdienās, sakopa skolas apkārtni. Un tieši laikā, jo drīz uzsniga pirmais sniegs!

Novembrī Trikātas pamatskola rotāta sarkanbaltsarkanās krāsās, kuras atviz valsts karogā, svecēs, lentītēs un latviskās zīmēs.

10. novembrī skolā notika radošā darbnīca kopā ar Lindu Krūmiņu, kur skolēni un skolotājas apdarināja burciņas, lai 11. novembrī izgaismotu tiltu pār Abulu. Radošo darbnīcu un tilta izgaismošanu organizēja Sarmīte Kanašniece ar pagasta saimnieka Harija Upenieka palīdzību.

Lāčplēša diena trikātiešiem ir īpaša, jo par varoņiem varam saukt 18 Lāčplēša Kara ordeņa kavalierus, kuri šeit ir dzimuši, mācījušies, dzīvojuši, strādājuši, miruši un apglabāti. 11. novembrī īpaši pieminam astoņus no varoņiem, kuri apglabāti Trikātas kapos – Robertu Dambīti, Kārli Tilcenu, Kārli Goperu (apglabāta viņa sirds), Nikolaju Ziediņu, Jāni Bormani, Jūliju Kalniņu, Aleksandru Blaubergu un Arvīdu Zicmani.

11. novembri atzīmējām ar lāpu gājienu, kas sākas no Tālivalža pieminekļa. Svētku reizēs vienmēr ar mums ir arī Beverīnas novada vadība un deputāti. Priekšsēdētājs Māris Zvirbulis savā uzrunā pieminēja šo svētku nozīmīgumu un aicināja bērnus meklēt varoņus arī savas dzimtas saknēs.

Gājienā ikviens – mazs un liels – droši nesa lāpu vai degošu svecīti. Šoreiz katra klase devās pie viena no ordeņa kavaliera, lai izstāstītu viņa biogrāfiju un nopelnus Latvijas labā. Pēc tam apmeklēja pārējās atdusas vietas un nolika svecītes. Šajā svētku un piemiņas reizē vienmēr godinām varoņu skolotāju Jēkabu Mūrnieku. Skolotājs, saskatījis skolēnos drosmi, bezbailību un tēvzemes mīlestību, mudinājis zēnus iegūt militāru izglītību.

Atgriežoties Saieta namā, pie mūsu galvenā kara vadoņa Tālivalža, veidojām Gaismas ceļu, simbolizējot varoņu mūžību un piemiņu.

Šogad neparastie laika apstākļi – piesnigušās taciņas un koki – padarīja pasākumu īpašāku – kapos sniega baltumā atspīdēja sarkanbaltsarkanās sveču liesmiņas. Paldies kapu pārvaldniecei Annai Knopkinai un viņas palīgiem par kapos iztīrītām takām.

Priecājamies arī par mūsu septiņiem skolēniem, kuri pilnā jaunsardzes formas tērpā tika aicināti piedalīties reģiona nozīmes Lāčplēša dienas pasākumā Valkā – Lieni Ielīti, Ilzi Ielīti, Amandu Veikšāni, Agnesi Bevzu, Ievu Viktoriju Būdu, Rovildu Deduškeviču, Robertu Kuplo.

Lepojamies, ka jaunsardzes Ilze Ielīte un Amanda Veikšāne ir uzvarējušas soļošanas skatē un ieguvušas īpašu iespēju – soļot Nacionālo bruņoto spēku parādē 18. Novembrī, kas notiks Rīgā, 11. novembra krastmalā. Lai jums, meitenes, izturība un sirds pilna ar patriotisma jūtām, un lai jūsu piemēram ir sekotāji!

Lai mums visiem sirdī deg mīlestība pret savu Tēvzemi!

Inga Boškina