Jauni futbola vārti

Futbola varti

    Trešais projekts, kas tika realizēts pašvaldības projektu konkursa “Veidojam vidi ap mums Beverīnas novadā  2016” ietvaros ir „Futbols visiem vai ikvienam”.

      Pie Trikātas pamatskolas atrodas sporta laukums, kuru izmanto ne tikai skolēni sporta stundās, ārpusstundu nodarbībās un atpūtas brīžos, bet arī aktīvākie Trikātas pagasta iedzīvotāji un pagasta viesi – nometņu dalībnieki.

    Siltajā laikā sporta laukumu visvairāk izmanto skolēni pēc stundām, uzsitot futeni, gaidot autobusus. Bieži ir novērots, ka komanda tiek nokomplektēta ar dažāda vecuma skolēniem, iesaistot arī meitenes.

     Vecie, no koka veidotie vārti ir jau nolietojušies, un vārtu tīkls saplīsis.

     Projekta realizēšanas laikā tika pasūtīti jauni, izturīgi vārtu tīkli, nopirkta futbola bumba, izrēķināti nepieciešamie cinkoto cauruļu metri (te noderēja Pitagora teorēma).

    Vislielākais un atbildīgākais darbs bija vārtu metināšana. Ar to veiksmīgi tika galā bijušais skolas absolvents Aivars Fūrmanis. Vārtu metināšanai speciāli tika uzbūvēta nojume. Vēl jāpiestiprina klāt tīkls un jānovieto skolas sporta laukumā. Skolēni vārtus novērtēja atzinīgi – izcili! Paldies visiem, kas iesaistījās vārtu izgatavošanā un uzstādīšanā!                                   

Projekta vadītāja Inga Boškina