Rotaļlietu izgatavošana pirmsskolā

Trikatas SK rotallietas gatavot

      Pašvaldības projektu konkursā “Veidojam vidi ap mums Beverīnas novadā  2016” viens no projektiem, kas tika realizēts, bija “Rotaļlietu un spēļu iegāde un izgatavošana Trikātas pirmsskolas izglītības iestādei”. Īstenojot plānoto, ar vecāku aktīvu atbalstu, tika paveikts liels darbs.

       Šobrīd projekts gandrīz jau noslēdzies. Vēl tikai mazas astītes palikušas. Esam gandarīti ar paveikto!

     Aktīvi darbojoties divās darbīgās pēcpusdienās, vecāki īstenoja projekta mērķi – izgatavoja interesantas un attīstošas aktivitātes 3-4 gadu gadīgo bērnu grupai, kuru pamatā ir Montesori pedagoģija.

     Vecāki grieza, līmēja, laminēja, krāsoja un šuva. Pēc tam viss sagatavotais bija jāsakārto uz paplātēm – katrai aktivitātei sava.  Kopā tika sagatavotas 50 paplātes ar dažādiem spēļu uzdevumiem, ar kuru  palīdzību rosību atrod pirkstiņi, prāts, izdoma un atjautība. Visas šīs aktivitātes ir aizrautīgas, izglītojošas un attīstošas mūsu bērniem.

      Gribu teikt lielu PALDIES, kas piedalījās un atbalstīja. LIELU paldies saku Sanitai Ziemanei, ka nepagura mani ierosināt un atbalstīt. Skolas direktorei Brigitai Avišānei, kura parādīja, ka pasaulē ir arī citādākas rotaļlietas (ne tikai "tradicionālās"), kā arī iedrošināja tās izgatavot. Ar šo rotaļlietu palīdzību bērns var attīstīties, apgūstot jaunas prasmes un iemaņas. Skolas direktore B.Avišāne sniedza arī vērtīgu informāciju par to, kas ir Montesori pedagoģija.

    PALDIES vecākiem, kas iesaistījās vecāku pēcpusdienās Lienei Voitčonokai, Kristīnei Kaupei, Ievai Miezei, Ivetai Ābramai. PALDIES tētiem - Jānim Brencim un Agnim Reinvaldam, kuri palīdzēja ar koka materiālu sagatavošanu. PALDIES arī skolotājam Maijai Ingelevičai un Marikai Sirmajai par iesaistīšanos. Prieks, ka bērniem prieks! Šīs mantas tiek jau pielietotas mācību procesā.

Projekta vadītāja Imanta Zaļkalne