Atpazīsim kokus skolas teritorijā

TrikatasSK pazisim kokus

      Projektu konkursā “Veidojam vidi ap mums Beverīnas novadā 2016” Trikātas pamatskolā tika apstiprināti 3 iesniegtie projekti. Viens no tiem bija Trikātas pamatskolas Ekoskolas padomes iesniegtais projekts “Atpazīsim kokus skolas teritorijā”. 

      Projekta pirmais darbs bija uzstādīt “puķu koku”, lai skolēni katru gadu varētu tajā stādīt puķes, un tas būtu viegli kopjams. Paldies “puķu koka” meistaram Aivaram Andersonam un čaklajiem ekoskolas dalībniekiem, kas darbus paveica jau jūnija sākumā.

     Projekta laikā skolas teritorijā tika uzstādītas koku, košumkrūmu norādes, ar to nosaukumiem. Mums ap skolu aug tiešām daudz dažādu koku, par to pārliecināties tagad var ikviens un iemācīties kādu jaunu koka nosaukumu. Paldies par ieguldīto darbu norāžu izstrādāšanā skolotājam Guntaram Purgalim un visiem iesaistījamiem 5.-9. klases skolniekiem.

     Lai šos nosaukumus skolēni varētu vieglāk iegaumēt, ir izveidota āra koka burtu spēle. Burtu sagataves izstrādāja Jānis Brencis, bet līmēšanas, krāsošanas, lakošanas darbiem ķērās klāt jaunāko klašu skolēni, kas smiedamies salika vēl daudz citus vārdus. Spēles atklāšanā palīgā nāca 9. klases apzinīgākie skolēni. Ar mūsu veikumu var iepazīties ikviens interesents.

      Paldies atsaucīgajām skolotājām – Ilzei Ciguzei un Solvitai Strautiņai, kas palīdzēja tapt šim projektam, kā arī 4. klases skolniecei Laumai Grāvelsiņai, kas aizstāvēja projektu žūrijas priekšā.

 

Projekta vadītāja Iveta Ābrama