Skolas vēsturi kopā veido Trikātas pamatskolas skolēni, absolventi un skolotāji

skola 1940

“Tik ilgi būs pasaule šī, cik ilgi būs skola. Un skolas dvēsele – skolēni un skolotāji”. (L. Krolis)

Latvijas valsts prezidents Egils Levits teicis: “Skola veido Tavu “Es” šajā pasaulē. Kad izaugsi, Tu veidosi Latviju.” Arī vairāk kā 1600 Trikātas pamatskolas absolventu veido Latviju.

Trikātas pamatskolā kopš 1939. gada skolas gaitas uzsākuši un mācījušies vairāk kā 2000 Latvijā un šobrīd arī ārzemēs dzīvojošie trikātieši. Trikātas pamatskolas absolventi ar Trikātas skolas vārdu devušies ne vien uz citām Latvijas pilsētām un pagastiem, bet arī uz vairākām pasaules valstīm. Šobrīd Kanādā dzīvo 1942. gada absolvents, ķīmiķis, profesors Arnis Kuksis.

Vairāki skolas absolventi turpmāko izglītību izvēlējušies saistīt ar skolotāja profesiju, tādējādi viņi Trikātas skolā iegūtās vērtības un prasmes nes tālāk un ikdienas darbā nodod saviem audzēkņiem.

Kopš skolas 1. izlaiduma, 1939. gada, ir savāktas visas izlaidumu vai klašu kopbildes. Skolas celtniecības, skolēnu, skolotāju un absolventu fotogrāfijas skolas muzejā atrodamas kopš 1938. gada, kad Trikātā uzcelts jaunais skolas nams – Trikātas 6-klasīgā pamatskola. Kopš tās dienas izskanējis jau 82. izlaidums. Šeit mācījušies un mācās skolēni trīs un pat četrās trikātiešu paaudzēs.

Tikai fotogrāfijās vien raugoties, ir iespēja sajust laikmeta elpu, varas maiņas un tradīcijas. Tās veido skolas vēsturi. Piemēram, 1940. gada skolas kopbildē vērojami 1., 2. un 3. klases skolēni. Paši mazākie, pirmklasnieki, piedzīvoja četru varu maiņu – 1. klasi beidza Latvijas brīvvalsts laikā, 2. klasē mācījās padomju varas, bet 3. un 4. klasē – vācu okupācijas laikā. Skolēniem bija jāatstāj arī skolas telpas, jo vācu laikā šeit tika ierīkots hospitālis. Uzsākot mācības 5. klasē atkal nomainījās padomju vara.

Uzsākot darbu pie projekta, tika sašķirotas un atlasītas fotogrāfijas, izdrukāti saraksti. Iesaistot skolas bijušos absolventus un skolotājus, tika noskaidroti izlaidumu un klašu bildēs redzamie skolēni un skolotāji kopš paša pirmā izlaiduma. Absolventu atsaucība ir liela, viņi labprāt iesaistās klasesbiedru atpazīšanā, dalās ar fotogrāfijām, kavējas atmiņās, atceras spilgtākos skolas laika notikumus, kad dominēja gan padomjzemes, gan vācu, gan brīvās Latvijas izglītības sistēma. Jau aizsaulē aizgājušos skolēnus palīdz apzināt viņu radinieki.

Vairākus mēnešus aktīvi darbojoties, esam apzinājuši 95% attēlos redzamos skolniekus, noskaidrojuši skolotājus, kuri šeit strādājuši kopš 1938. gada, kad jaunuzceltajā Trikātas 6-klasīgajā pamatskolā uzsāktas mācības.

Tālāk norit darbs pie datu salīdzināšanas, precizēšanas, kārtošanas.

Lai savāktie materiāli neiegultu Trikātas pamatskolas muzeja plauktā, ir iecere izveidot absolventu grāmatu, kura būtu daļa no mūsu pagasta, novada un Latvijas vēstures. Grāmatā tiktu publicētas skolas absolventu un skolotāju fotogrāfijas ar katrai bildei pievienotu aprakstu. Tiktu sniegts īss ieskats skolas vēsturē.

Apkopojot skolas izlaidumu bildes, daļa skolas fotoattēli un dokumenti tiks izmantoti virtuālajā izstādē par skolu.

Trikātas pamatskolas absolventi: latviešu ārsts un politiķis, bijušais Latvijas Augstākās Padomes deputāts, kurš 1990. gada 4. maijā nobalsoja par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu Mārcis Cīrulis; pulkvedis, bijušais Latvijas bruņoto spēku komandieris un politiķis, bijušais Iekšlietu ministrs, Saeimas un Rīgas domes deputāts Dainis Turlais; RTU profesors Andris Čate; mākslas zinātniece Laima Reihmane (Peneze); 2012. gada Eiropas Pilsoņu balvas laureāte, Latvijas Lauku sieviešu apvienības (LLSA) vadītāja Rasma Freimane (Brence); Saeimas deputāts Andris Rozentāls; kora “Vecrīga” diriģente Ilze Tenisone (Grīnberga); Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departamenta direktors Aldis Dūdiņš; latviešu kordiriģents, Rēzeknes mūzikas vidusskolas direktors (1959-1964) Uldis Balodis; sportists Andrejs Brencis; Latvijas čempione vieglatlētikas daudzcīņās Jolanta Kaupe; Asociācijas Latvijas koks prezidents Valdis Aunītis; ārstniecības augu zinātāja un audzētāja Zeltīte Kaviere (Grīnberga); socioloģijas doktore, vairāku grāmatu autore Antra Mieze; pirtniece, grāmatas “Pirtī mana dvēselīte ar Dieviņu runājās” autore Valda Vītola (Muceniece); vēstures skolotāja, Skolu muzeja biedrības valdes priekšsēdētāja Ineta Amoliņa (Pēča); Trikātas pamatskolas direktore Inguna Kondratjeva (Kukurīte); Beverīnas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Fūrmanis; žurnāliste Inga Karpova; ReTV žurnāliste Laura Jansone (Grantiņa), uzņēmēji un zemnieku saimniecību vadītāji: Sanita Čerņavska, Viktors Kanašnieks, Juris Ozoliņš, Nauris Ozols, Ilmārs un Mārtiņš Voitčonoki, Jānis Brencis, Marita Krecere (Krujele) un Madara Krecere, Gatis un Mārtiņš Birkavi, Andris Tams, Viesturs Ciguzis, Dzintars Grantiņš, Jānis Repsons, Didzis Volrats, Inga Timofejeva, Māris Skujiņš, vairāku Latvijas skolu skolotāji un daudzi citi godprātīgi un centīgi sava darba darītāji.

Izmantojot skolas attēlus un sarakstus, lielu darbu pie 1960-to gadu absolventu apzināšanas paveicis 1956. gada absolvents Juris Brencis. Paveikto darbu publicējis arī vietnē http://www.tarawa.lv/. Daudzus skolēnus palīdzēja atpazīt arī 1956. gada absolvente, trikātiete Daina Boškina (Grīnberga).

Paldies par informācijas papildināšanu: Arnim Kuksim (1942. gada absolvents), Annai Vanterei (1944. gada absolvente), Ritai Konoplinai (Auga, 1947. gada absolvente), Velgai Muceniecei (Bērziņa, 1948. gada absolvente), Jānim Benderim (1949. gada absolvents), Guntai Gulbei (Zaķe, 1950. gada absolvente), Aidai Krēsliņai (Kāposte, 1951. gada absolvente), Arnim Aunītim, Martai Svitkai (1952. gada absolventi), Valdai Vītolai (Muceniece), Mudītei Pavasarei (Balode) un Jurim Deinoldam (1955. gada absolventi), Jurim Brencim un Dainai Boškinai (Grīnberga, 1956. gada absolventi), Intai Janītei (Vilka, 1957. gada absolvente), Vilim Pulciņam (1958. gada absolvents), (Inārai Grantiņai (Vīcepa) un Rasmai Freimanei (Brence) (1959. gada absolventes), Mārcim Cīrulim (1960. gada absolvents), Baibai Miezei (Bringinai, 1964. gada absolvente), Vijai Večkai (Ezergaile, 1966. gada absolvente), Antrai Kārkliņai (Puķīte, 1968. gada absolvente), Vilim Blauam (1969. gada absolvents), Maijai Ingelevičai (Birkava, 1970. gada absolvente), Sarmītei Kanašniecei (Gulbe, 1971. gada absolvente),  Guntras Kukjānes (Širmanes) meitai Sigitai Gecai un Ilgonim Gabrānam (1973. gada absolvents), Īrai Jēkabsonei (Eglīte-Ozola) un Jānim Ruzankinam (1974. gada absolventi), Zeltītei Kavierei (Grīnberga, 1975. gada absolvente), Ivaram Svikam un Gatim Birkavam (1976. gada absolventi), Inetai Amoliņai (Pēča, 1977. gada absolvente), Dacei Terentjevai (Tama, 1978. gada absolvente), Ivaram Gartmanim (1979. gada absolvents), Modrītrei Putniņai (Deinolde, 1980. gada absolvente), Ivetai Vilkai (1981. gada absolvente), Aigai Gartmanei (Liepiņa, 1987. gada absolvente), Jolantai Skrastiņai (Ozola, 1989. gada absolvente), Baibai Meļķei (Jurkovska, 1992. gada absolvente), Dailai Ielītei (Krumeņa, 1997. gada absolvente), Vairim Zaļkalnam (2000. gada absolvents), Intai Stuķēnai (Magone) un Zanei  Gulbei (Veršelo, 2003. gada absolventes),  Artai Šadurskai (Boškina) un Laurai Putniņai (2004. gada absolventes), Kitijai Vilcānei (2005. gada absolvente), Mārcim Sēnem (2008. gada absolvents), Solvitai Barkovai (2012. gada absolvente), Artai Ziemanei un Erīnai Čerņavskai (2014. gada absolventes)!

Paldies absolventu vecākiem: Sanitai Ziemanei, Sarmītei Božai, Guntai Mūzei un Līgai Veikšānei! Paldies bijušajām skolotājām: Marutai Ģingulei, Zeltītei Čakārnei un Ilonai Ločmelei (Vāverei)!

Paldies arī bijušo absolventu un skolēnu tuviniekiem par atsaucību un iesaistīšanos kopīgajā Trikātas skolas vēstures veidošanā: Rasmai Preimanei (Šmitei), Ārim Kaģim, Laurim Rozenbakam, Mārim Brēžam, Vilnim Brēžam, Līgai Merginai, Inesei Krūmiņai, Laurai Fišerei, Ārijai Čičevskai, Dzirkstītei Fūrmanei, Jānim Repsonam!

Gaidīsim, ja vēlēsies iegriezties – izstaigāt skolu, pakavēties atmiņās, sajust, ka skolai joprojām ir tā pati elpa, ko pazīsti!

Fotogrāfija no pamatskolas fotoarhīva

Informāciju sagatavoja:

Trikātas pamatskolas direktores vietniece Inga Boškina