Nāc mācīties Jāņa Endzelīna Kauguru pamatskolā

KauguruPask foto2021marts

Nāc mācīties J.Endzelīna Kauguru pamatskolā, kur ikvienam viedoklim ir nozīme! Nepārtrauktai izglītībai Kauguros apritēja 195. gadskārta.

Sākumskola – pamats tālākai izglītībai; šeit ir mācījies zinātnieks ar pasaules slavu – Jānis Endzelīns, no skaitļiem līdz skaitļu virknei, caur dziesmām veidojam priekšstatu par valodas daiļradi, cieņa pret pagātnes vērtībām, vēstures un kultūras mantojums, eksperimenti un pētnieciskā darbība, iespējas tālākizglītībai, mūsdienu tehnoloģijas paver ceļu veiksmīgai karjerai, zināšanu apguve caur personīgo pieredzi, sports un veselība iet roku rokā! Skolas moto - “Augt, degt un ilgi mirdzēt!”

Jauno audzēkņu pieteikšana, sazinoties pa tālruni – 29435511, 64221530

Papildus informāciju var iegūt skolas mājaslapā: www.kauguruskola.beverina.lv