Atkal satikšanās prieks: skolas gaitas sākušās!

Tik ilgi būs pasaule šī, cik ilgi būs mana skola. Un skolas dvēsele – skolēni, skolotāji un vecāki.

Atkal satikšanās un atkal redzēšanās prieks 3. septembrī piepildīja Trikātas pamatskolu.
Svinīgā pasākuma laikā skolas zālē bija aizņemtas visas sēdvietas ar zinātkāriem skolēniem, atbalstošiem vecākiem un laipniem, saprotošiem skolotājiem.

Lai būtu drošāki soļi, devītās klases jaunieši – topošie absolventi – ieveda zālē septiņus pirmklasniekus. Tā ir reize, kad satiekas neziņa, biklums un zinātkāre ar pārliecību par saviem spēkiem un zināšanām pēdējā cēlienā pirms eksāmeniem. Kādam šāda skolas diena ir pirmo reizi, bet kādam – pēdējo, tas šo dienu padara vēl īpašāku.

Šajā reizē 8. klases skolēni svinīgi skolas zālē ienesa Beverīnas novada karogu, kuru novietoja mastā blakus Latvijas valsts un Trikātas pamatskolas karogam. Svinīgajā pasākumā labus vēlējumus teica Beverīnas novada deputāte Cilda Purgale un skolas direktore Inguna Kondratjeva. Ar nelielām dāvaniņām tika sveikti pirmklasnieki – Marta, Sabīne, Venija, Sanija, Krista, Gastons, Ivars un viņu audzinātāja – jaunā skolotāja Danute Mazure. Lidojumā ar gaisa balonu no Kolkas līdz Trikātai aicināja ansambļa meitenes Samanta, Dārta un Daiga. Lai gan šogad skolas gaitenis ietērpts košās krāsās, meitenes mēģināja arī noskaidrot, kāda krāsa ir vējam dziesmā “Vēja krāsa”.

Svinīgajā pasākumā viesojās NBS kapelāns, arī burvju mākslinieks Zigmārs Atvars, kurš rādīja dažādus trikus. Viņš savos priekšnesumos uzsvēra, ka liela nozīme ir pirkstu veiklībai, cilvēka redzes īpatnībai un uzmanībai. Zigmārs Atvars lika pazust un atkal parādīties lakatiņiem, mūsu acu priekšā mainīja krāsas spalvu vainagiem, lika noticēt, ka spēj lasīt cilvēku domas. Savos priekšnesumos Zigmārs uzsvēra vecāku lielo nozīmi bērna attīstībā un akcentēja galveno dzīvē – mīlestību.

Stingri turot rokās skolas zvanu, Ivars un Zaiga aicināja pirmklasniekus un pārējos skolēnus uz pirmo klases stundu pie saviem audzinātājiem. Ik reizi, sākoties jaunajam mācību gadam, tiek uzsākts kāds dzīves etaps, kuru pavada jaunas apņemšanās un cerības. Pirms svinīgā brīža skolas gaitenī ikviens varēja lasīt klašu un grupu audzinātāju vēlējumus skolēniem, vecākiem un skolotājiem.


Lai katra diena krāsaina, draudzīga, jauniem atklājumiem bagāta!

Informāciju sagatavoja:

Trikātas pamatskolas direktores vietniece Inga Boškina