Jauns sākums

Kaugurupsk 1klase

Pa kļavlapu ceļu J.Endzelīna Kauguru pamatskolā ienāca 127 izglītojamie un viņu vecāki. Četrpadsmit pirmklasniekus un visu skolas saimi iepriecināja Alfons Trīcvaidziņš (aktieris Ģirts Rāviņš), kurš labprāt vēlējās kļūt par šīs skolas skolēnu. Skanīgus sveicienus klātesošajiem veltīja grupa “Domino” un aktieris Ģ.Rāviņš.

Šajā mācību gadā mūsu kolektīvam pievienojušās divas skolotājas: Inese Riekstiņa (1.klase), Lilita Laiviņa (2.klase).

Tradicionāli otrā mācību diena – Kino diena. Šogad visi skolēni noskatījās mākslas filmu “Kapteiņa Enriko pulkstenis”. Pēc filmas noskatīšanās klašu audzinātāji kopā ar bērniem izkristalizēja redzēto, jo arī šajā mācību gadā skolas vērtības ir ATBILDĪBA, CIEŅA un SADARBĪBA.

Jau otro gadu aktīvi darbojamies projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā”. Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros notika “Mazā zinātkāres diena”, kurā piedalījās mūsu skolas un Brenguļu sākumskolas skolēni. Notika četras radošās darbnīcas 1.-6.klašu skolēniem. Pirmajā darbnīcā tika gatavota kosmosa kapsula. Izmantojot piešķirtos materiālus, komandai bija jāizveido aizsargčaula olai, lai tā izturētu kritienu no pēc iespējas lielāka augstuma. Otrajā darbnīcā bērni gatavoja flaberi, izmantojot sadzīvē sastopamus materiālus, kā līmi, ūdeni, krāsvielas un boru. Trešajā darbnīcā tika gatavota papīra raķete, kura piedalījās sacensībās par tālāko lidojumu.

7.-9. klašu skolēni no kilograma makaronu gatavoja spageti tiltu. Kad tilti bija gatavi, tiem pievienoja slogošanas mehānismu un veica slodzes izturības pārbaudi. Veiksmīgāk konstruētais tilts izturēja 6,1 kg smagumu, tā autori bija 9.klases skolēni – Matīss Krišjānis Ābelītis, Renārs Ozols, Rinalds Radvinskaitis, Jānis Kristiāns Upesjuris.

Radošas darbnīcas vadīja biedrības “Jaunatne smaidam” treneri.

Fotogrāfijas no pamatskolas 2018.gada septembra fotoarhīva

Informāciju sagatavoja:

J.Endzelīna Kauguru pamatskolas direktore Iveta Rambola

un direktores vietniece mācību darbā Aija Dubova