FOTO: AMANDA PAEGLE

Novembris – latviešu tautai atceres un svētku mēnesis

Kaugurusk novembris

        J.Endzelīna Kauguru pamatskolā novembris aizsākās ar „Vēstures nedēļu”, kas tika veltīta Lāčplēša dienai un Latvijas valsts 99.proklamēšanas gadadienai.

          Nedēļas garumā katru dienu notika kāds pasākums. 6.-9. klašu skolēni centās izprast Latvijas sarežģītos vēstures likteņstāstus ar filmas „Rīgas sargi” palīdzību, jo bija dots uzdevums – mēģināt saskatīt vēsturiskās personības un izdomātos tēlus. Nākamajā dienā, lai apzinātos savu piederību skolai, skolēniem bija „Stunda skolas muzejā”. Šoreiz tas bija praktisks un radošs darbs – izveidot aprakstu par aizvadītā rudens skolas pasākumiem, to atbilstoši noformējot ar izlozēto fotogrāfiju. Šajā darbiņā iesaistījās arī skolotāji, veidojot „Skolotāju grāmatu”.

1. novembrī skolā viesojās Valmieras Valsts ģimnāzijas vēstures skolotāja Ineta Amoliņa, kas prezentācijā „Latvijas karoga stāsts”, lika skolēniem aizdomāties par mūsu sarkan-balt-sarkano karogu, kas simbolizē mūsu Latvijas valsti un tās brīvību. Interesanta skolēniem izvērtās ceturtā vēstures diena, jo katra klase saņēma „Ekspress interviju” jautājumus, lai tiktos klātienē ar padomju laika skolēniem – tagadējiem skolotājiem un skolas darbiniekiem. Skolēni apzināja, kuri darbinieki bijuši oktobrēni, pionieri un komjaunieši un kāda dzīve bijusi padomju skolā. Bija jāatklāj, kuras skolotājas dāvinājušas muzejam komjauniešu nozīmīti un skolas formas apģērbu. Notika arī intervijas ar studentēm – „Lotoss” vienību dalībniecēm. Pēc skolēnu iesniegtajiem interviju pierakstiem, varēja secināt, ka intervēts ir viss pedagogu kolektīvs.

Vēstures nedēļas noslēgumā notiek klašu ekspedīcijas „Pa vēstures pēdām”. Katrai klasei bija jāapmeklē piecas stacijas, kurās viņus sagaidīja klašu audzinātāji un bija jāveic dažādi uzdevumi – „Personības meklē pāri” – pēc apraksta jāatmin kāda no Latvijas vēstures personībām, ko vadīja skolotāja Dzintra Sijāte, „Senās viduslaiku Latvijas pilsētas” – jāveic matemātiski aprēķini, lai uzzinātu pilsētas dibināšanas gadu, pēc tam pilsēta jāatrod kartē un jāpieraksta gads, ko vadīja sk. Edīte Puķīte. Nākamā stacija bija par tēmu „Apceļosim Beverīnas novadu”, kur no fotogrāfijām bija jāatpazīst un jāpastāsta par Beverīnas novada ievērojamākajām vietām, ko vadīja sk. Elita Šalte, ceturtā stacijā, ar nosaukumu „Ceļotājs Rūdis grib zināt...”, bija jāsaliek puzle un jāatbild uz jautājumiem par Latvijas valsti (vadīja sk. Mārīte Bisniece), bet pēdējā kontrolpunktā ar nosaukumu „Uz tikšanos ielūdz prezidenti” vajadzēja atpazīt dažādas prezidentu fotogrāfijas, tie jānosauc, jāsaliek hronoloģiskā secībā (vadīja sk. Līga Gecko).

Arī 1.-4. klašu skolēni piedalījās ekspedīcijā „Mazās vēstures pēdas”, kuri, noskatoties filmu par Latvijas valsts simboliem, pēc tam klašu audzinātāju – Ingas Miruškinas, Veras Bērziņas, Aijas Dubovas un Jutas Šmites vadībā veica uzdevumus.

Apkopojot „Vēstures nedēļas” rezultātus, kopvērtējumā 1.vietu ieguva 9.a klase, 2.vietu 8.klase, bet trešo – 9.b klase.

Šogad, 10. novembrī atzīmējām Lāčplēša dienu. Šajos atceres pasākumos vienmēr ar mums ir viesi – šoreiz Latvijas Republikas Muitas pārvaldes Vidzemes dienesta priekšnieks, kapteinis Raitis Briedis un robežsargi. Rīta agrumā, kad tikko gaismiņa aust, pulcējamies lāpu gājienam uz Kauguru kapiem. Gājienam pa priekšu virzījās Muitas dienesta auto ar iedegtām bākugunīm, bet pēc tam klašu kolektīvi ar lāpām un degošām svecītēm. Kauguru kapos izstāstot īsu dzīves stāstu, godinājām Lāčplēša Kara ordeņa kavalierus (LKOK) – Ēriku Radziņu un Alfrēdu Voldemāru Ābeltiņu, kuri dus šajos kapos un Jēkabu Krītiņu, kurš atdusas Dīvala kapos – viņi visi kā LKOK saņēmuši zemi un dzīvojuši Kauguru pagastā. Pieminējām Mārtiņu Ozolu no „Kalneniņiem”, kas atdusas Lielbritānijā, Derbijas kapos, Pēteri Liepiņu Vecsātu kapos, Jāni Ozolu Inčukalna kapos – visi trīs dzimuši Kauguru pagastā. Pieminējām arī Jāni Edgaru Sukuru, kurš apglabāts Valmieras pilsētas kapos un Eduardu Vīksni, kas apbedīts Rīgā, Brāļu kapos – abi dzimuši Mūrmuižas pagastā.

Sapulcējoties ilggadējā skolas direktora Dāvida Zaķa atdusas vietā, ar klusuma brīdi pieminam visus varoņus, kas piedalījušies Brīvības cīņās.

Pēc tam Kauguru kultūras namā skolēni tikās ar Vidzemes dienesta priekšnieku, kapteini Raiti Briedi, noskatījās filmu un prezentāciju par Latvijas Republikas Muitas pārvaldes darbu un iespējām apgūt šo interesanto, bet grūto profesiju – robežsargs.

Priecājamies, ka arī mūsu skolā ir jaunsargi – Santa Klapare, Evelīna Eglīte, Toms Lauris Akmentiņš, Samanta Līga Anšmite, Lauris Ģirts Lācis, Klāvs Renārs Tūtins, Rainers Zavadskis, Jānis Upesjuris, Luīze Marta Andrejsone u.c. skolēni, kurus vada Beverīnas novada jaunsargu vienības vadītājs Ojārs Ābols.

Atcerieties, mēs paši veidojam savu valsti Latviju – gan ikdienas darbos mājās un skolā, gan savstarpējās attiecībās un cieņā vienam pret otru!

Teksta un fotogrāfijas autore:

J.Endzelīna Kauguru pamatskolas vēstures skolotāja Inese Ločmele