Eiropas valodu diena

Katru gadu 26. septembrī Eiropas Savienības dalībvalstis atzīmē Eiropas valodu dienu, kad tiek pievērsta uzmanība Eiropas valodām, to daudzveidībai un apguvei. Šī gada vadmotīvs bija – “Ļaujiet valodām skanēt!”

Mūsu skolā tika organizēta Eiropas valodu stunda, kurā ļāvām izskanēt četrām valodām – latviešu, krievu, vācu un angļu. Skolēni runāja dažādus literārus tekstus un klātesošie varēja pārliecināties, ka valoda ir patiešām brīnums, kas pieder cilvēkiem neatkarīgi no tautības, rases, izglītības un vecuma. Runāt ir tikpat pierasts, kā elpot, ēst, dzert, gulēt un domāt. Pateicoties valodai, mēs varam izteikt domas, jūtas un fantāziju.

Ar baudu varēja klausīties 8. klases skolnieces Ksenijas Kajakas un 9.b klases skolnieces Ances Apines krievu valodas skanējumu. 6.klases skolnieki, Klāvs Ivanovs un Niks Kevins Markitāns, izspēlēja rakstnieces Annas Brigaderes pasaku lugas “Sprīdītis” fragmentu, kurā vecītis jautāja Sprīdītim: ”Vai Tava sirds ir kā daiļš trauciņš?”

Šī stunda beidzās ar domu, lai mēs katrs varētu šo “daiļo trauciņu” pildīt ar labiem vārdiem un ar labiem darbiem. Katrs 7.-9. klašu skolēns pabeidza Eiropas valodu stundu ar labiem vārdiem dažādās valodās, izskanēja pat franču, itāļu un igauņu valodas frāzes – “Mana valoda mūžam nezudīs. Valoda ir tauta. Valoda ir dzeja. Valoda ir vēsture. Valoda ir zinātne. Valoda ir cilvēce.”

Lai mums veicas apgūt valodas!

 Informāciju sagatavoja:

J.Endzelīna Kauguru pamatskolas latviešu valodas skolotāja Aija Dubova